Není bowling, jako bowling!

Nová stránka

Odstave * verdana 13 

Co je potřeba dokončit: