Není bowling, jako bowling!


Certifikace bowlingového centra 

Bowling servis QubicaAMF provádí přeměření rovnosti drah, nivelaci a certifikaci bowlingového centra pro sportovní použití.

Proč by to tak mělo být?

Bowlingové dráhy by měli být kontrolovány minimálně jednou za dva roky
na kompletní rovnost povrchu drah. Kompletní nivelace (srovnání) bowlingového centra by měla být prováděna jednou za čtyři roky. Kontrola spojů a oprava mezi dráhovými panely by měla být provedena jednou
za dva roky.  Na všechny prováděné práce máme školení a certifikát od firmy QubicaAMF, na všechny naše provedené práce vystavujeme certifikát
o provedení kontroly a nivelace.

Seznam certifikovaných bowlingových center: 

Rok 2015 – do 2019

 • Sportcentrum Bytča 
 • Hotel Hviezda Dudince

Rok 2014 – do 2018

 • PBC – Petržalka bowling centre
 • Bowling Karel 
 • Bowling Bar Victoria 

Rok 2013 – do 2017

 • Bowland Šantovka Olomouc
 • Walzel centre Měziměstí 
 • Profi bowling Banská Bystrica

Rok 2012 – do 2016

 • Bowling Celnice
 • Metropole Teplice
 • Bowland Olomouc
 • Bowling Manta
 • Bowling Bar Chmelnic

Rok 2011 – do 2015

 • Novo bowling Kladno
 • Orel Židlochovice
 • MOVA Kadaň
 • Bowling Dejvice
 • Best Bowling Zličín
 • Bowling U Krbu – Vestec
 • SAT-AN Bowling – Stará Živohošť


Foto: Poškozeného dráhového panelu – Důvod: zanedbaná údržba spoje dráhové desky.

poškozený spoj dráhového panelu

Foto: Kompletní nivelace drahy v akci.